Tarieven

Particuliere tarieven per behandelingssoort 2017

  • Wij hebben in principe met alle zorgverzekeraars een contract afgesloten. Bent u niet verzekerd of is er met uw verzekering geen contract, dan zijn dit onze tarieven:

 

Zitting Fysiotherapie  €32,00

Screening  (1e consult zonder verwijsbrief)  €13,00

Intake en onderzoek na screening  €32,00

Intake en onderzoek na verwijzing  €42,00

Intake en onderzoek na verwijzing kinderfysiotherapie  €42,00

Korte rapporten fysiotherapie  €40,00

Tijdrovende rapporten fysiotherapie  €46,00

Eenmalig kinderfysiotherapeutisch rapport  €40,00

Zitting Manuele therapie  €45,00

Bekkenbodemtherapie  €45,00

Oedeemtherapie  €45,00

Kinderfysiotherapie  €45,00

Instructie/overleg ouders van de patiënt  €35,00

Toeslag voor aan huis behandeling  €12,00

Gemiste afspraak 75% van het tarief

Training onder begeleiding 2x per week  €30,00 per maand

Jaarabonnement trainen onder begeleiding  €300,00